فرکانس رم

فرکانس رم: در واقع یکی از مهم ترین ویژگیهای یک رم فرکانس یا سرعت رم می باشد هرچقدر پهنای باند یا BUS رم که واحد آن هرتز میباشد بیشتر باشد، حجم اطلاعات بیشتری بین گذرگاه رم و پردازنده جابجا می شود.

بعنوان مثال فرض کنید که اتوبانی با حجم زیاد خودروهای گذرنده داریم که تنها یک مسیر آن برای تردد باز است. مشخص است که ترافیک رخ می‌دهد. اما اگر هر چهار باند آن اتوبان باز شود تعداد خودروهای گذرنده از آن در واحد زمان بیش از چهار برابر افزایش خواهد یافت، چون سرعت ترافیک در کنار حجم آن افزایش یافته است.

فرکانس هم همین معنی را دارد. افزایش فرکانس کاری حافظه‌ها، مترادف با افزایش تعداد باند یک اتوبان پررفت و آمد است و حالا حجم تبادل اطلاعات افزایش پیدا می‌کند.