DVB-T

پخش ویدیوی دیجیتالی-زمینیبه انگیلیسی:((DVB-T))یا((Digital Video Broadcasting — Terrestrial)) پخش ویدیوی دیجیتالی استاندارد کنسرسیوم اروپایی برای پخش تلویزیون دیجیتالی بروش زمینی است که اولین بار در سال ۱۹۹۷ در بریتانیا مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم صدا، تصویر و سایر داده‌های دیجیتالی فشرده شد به رروش MPEG را با استفاده از مدولاسیونمدولاسیون تقسیم فرکانس عمود برهم انتقال می‌دهد.