زمان تاخیر

تأخیر رم تعداد چرخش‌های ساعت‌گردی است که درون رم اتفاق می‌افتد تا رم به داده‌های موردنظر در ستون‌های عمودی شکلش دسترسی پیدا کند و آن را در پین‌های خارجی قرار دهد و این‌زمانی آغاز می‌شود که کنترل‌کننده حافظه به رم دستور دهد. به‌بیان‌دیگر می‌توان گفت این زمان تعداد گردش‌هایی است که طول می‌کشد تا اطلاعات خواسته‌شده توسط CPU آماده تحویل باشد. یک رم با تأخیر 16، نیاز به 16 بار گردش دارد تا کار خود را انجام دهد. هرچه این عدد کمتر باشد، این روند سریع‌تر خواهد بود.

زمان تأخیر را به نحوه‌های گوناگونی بیان می‌کنند. کیت رم با تأخیر 16، به‌طور مثال، می‌تواند CAS 16 یا CL16 یا حتی CAS 16 timing خوانده شود.

این نکته قابل‌توجه است که دو کیت رم مختلف با سرعت انتقال داده یکسان، برای مثال، DDR4-3200  ، می‌توانند زمان تأخیرهای گوناگونی داشته باشند. به‌عنوان مقایسه، مدل گروه Group Delta Tup Gaming RGB DDR4-3200  و G.Skill Trident Z Royal DDR4-3200  را در نظر بگیرید.  سرعت انتقال داده هر دو آن‌ها DDR4-3200 است. درحالی‌که تأخیرهای متفاوتی دارند: CL16-18-18-38 (CAS16) و CL14-14-14-34 (CAS 14)