رم کامپیوتر RAM ژل EVO X DDR4 RGB 16GB 3000Mhz CL16 Dual Channel Desktop RAM