مقایسه حذف مقایسه
سری پردازنده Core-i5
Intel NUC7i5BNH Core i5 Mini Desktop PC
۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
ASROCK Beebox Core i5 Mini Desktop PC
۵,۱۴۰,۰۰۰ تومان
HST Xi5-52-2L6C1P Mini PC
۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
HST Xi3-55-2L2C Mini PC
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان