مقایسه حذف مقایسه
سری پردازنده Core-i3
Zotac ZBOX MI531 Core i3 Mini Desktop PC
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ASROCK Beebox Core i3 Mini Desktop PC
۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان
Intel NUC7i3BNH Core i3 Mini Desktop PC
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ASUS PN60-A Core i3 Mini Desktop PC
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان