مقایسه حذف مقایسه
سری پردازنده Core-i3
Intel NUC7i3BNH Core i3 Mini Desktop PC
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ASROCK Beebox Core i3 Mini Desktop PC
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ASUS PN60-A Core i3 Mini Desktop PC
۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان