مقایسه حذف مقایسه
سیستم عامل ویندوز فون WindowsPhone
Microsoft Surface Pro4 Core i7 8GB 256GB
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro 2017 -D Core i7 8GB 256GB Tablet
۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro4 Core i5 8GB 256GB
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro4 Core i5 8GB 512GB Tablet
۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro4-B Core i5 4GB 128GB
۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro4 Core m3 4GB 128GB
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ASUS Transformer Mini T103HA 128GB Tablet
۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
Acer One 10 S1003-133L 64GB Tablet
۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
Acer One 10 S1003-1941 64GB Tablet
۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان