مقایسه حذف مقایسه
سیستم عامل ویندوز فون WindowsPhone
Microsoft Surface Pro4 Core i7 8GB 256GB
۱۵,۵۹۹,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro 2017 Core i5 8GB 256GB Tablet
۱۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۱۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro4 Core i5 8GB 512GB Tablet
۱۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro4 Core i5 8GB 256GB
۱۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro4 Core i5 4GB 128GB
۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro 2017 Core i5 4GB 128GB Tablet
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro4 Core m3 4GB 128GB
۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
ASUS Transformer Mini T103HA 128GB Tablet
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Acer One 10 S1003-133L 64GB Tablet
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Acer One 10 S1003-1941 64GB Tablet
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان