مقایسه حذف مقایسه
HP
سری پردازنده سری Core i5
HP da0055nia Core i5 8GB 1TB 4GB Laptop
۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
HP da1068ne Core i5 8GB 1TB 2GB Laptop
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
HP 15 da1023nia Core i5 4GB 1TB 2GB Laptop
۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان