مقایسه حذف مقایسه
Kodak i3450 Document Scanner
۵۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Kodak i3200-Scanner
۳۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Kodak i2900-Scanner
۳۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Canon imageFORMULA DR-6030C Office Document Scanner
۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان
Canon imageFORMULA DR-M1060 Office Document Scanner
۲۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Fujitsu Document-Scanner-FI-7260
۱۷,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
Avision AV5400 Document Scanner
۱۶,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Plustek SC8016U Document Scanner
۱۶,۶۷۵,۰۰۰ تومان ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Fujitsu Document-Scanner-FI-7160
۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Panasonic KV-SL1066 Office Document Scanner
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Kodak i2620 Document Scanner
۱۰,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Kodak i2420 Document Scanner
۹,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
Kodak Alaris S2070 Scanner
۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان
Avision FB6280E A3 Document Scanner
۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Avision AD250F A4 Document Scanner
۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
Epson DS-860 Color Document Scanner
۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
Canon imageFORMULA DR-M160II Office Document Scanner
۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner
۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Epson DS-530 Color Duplex Document Scanner
۶,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Avision AD240 A4 Document Scanner
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Avision AD250 A4 Document Scanner
۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان
Canon imageFORMULA DR-C240 High Speed Document Scanners
۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Avision FB5000 A3 Document Scanner
۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان