مقایسه حذف مقایسه
CISCO WS-C3850-12XS-S 12Port Managed Switch
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C3850-24S-S 24Port Manageable Switch
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C3850-12S-S 12Port Managed Switch
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C3850-24T-S 24Port Manageable Switch
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-48LPD-L 48Port Managed Switch
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-48FPS-L 48Port Managed Switch
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-48TD-L 48Port Managed Switch
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-24TD-L 24Port Managed Switch
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-24PS-L 24Port Managed Switch
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-48TS-L 48Port Managed Switch
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-48TS-LL 48Port Managed Switch
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Linksys LGS552P-EU 52-Port business Gigabit POE+ Switch
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960S-24TD-L 24Port Switch
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Linksys LGS528P-EU 28-PORT MANAGED BUSINESS GIGABIT POE+ SWITCH
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Linksys LGS326MP EU 26 Port Business Gigabit POE+ Smart Switch
۶,۰۴۹,۰۰۰ تومان ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان