مقایسه حذف مقایسه
Linksys AE6000-EE Wireless-AC Mini USB Adapter
۸۸۹,۰۰۰ تومان ۹۳۹,۰۰۰ تومان
Linksys AE2500-EE N600 Dual-Band Wireless-N USB Adapter
۸۸۹,۰۰۰ تومان ۹۳۹,۰۰۰ تومان
Linksys WUSB6100M-EU MAX-STREAM AC600 MICRO USB Adapter
۶۱۰,۰۰۰ تومان ۶۶۵,۰۰۰ تومان
Linksys WUSB6300-EK Wireless AC1200 Dual-Band USB Adapter
۵۵۴,۰۰۰ تومان ۵۹۹,۰۰۰ تومان
TOTOLINK A1900PE AC1900 Wireless Dual Band PCI-E Adapter
۲۸۸,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
D-Link DWA-182 Wireless AC1200 Dual Band USB Adapter
۲۹۴,۰۰۰ تومان ۳۳۵,۰۰۰ تومان
D-Link DUB-1312 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter
۲۷۲,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۰۰۰ تومان
Linksys USB3GIG USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter
۲۶۳,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۰۰۰ تومان
Linksys AE1200-EE N300 Wireless-N USB Adapter
۲۲۳,۰۰۰ تومان ۲۴۳,۰۰۰ تومان