مقایسه حذف مقایسه
Ugreen 30448 USB External Sound Card
۱۴۴,۰۰۰ تومان
Faranet FN-U2A701 External Sound Card
۱۳۸,۰۰۰ تومان
Wipro PCI 7.1ch Sound Card
۸۶,۰۰۰ تومان
MIT External USB Sound Card
۱۷,۰۰۰ تومان