مقایسه حذف مقایسه
XSPC RayStorm 420 EX280 WaterCooling Kit
۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
XSPC RayStorm 420 EX240 WaterCooling Kit
۳,۵۶۹,۰۰۰ تومان
Noctua NH-U12A120mm CPU Cooler
۱,۵۶۸,۰۰۰ تومان
Noctua NH-D15 CPU Cooler
۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
XSPC RayStorm Pro Intel CPU Waterblock
۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
Noctua NH-U14S TR4-SP3 140mm CPU Cooler
۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان
Green Glacier GLC 360-EVO Liquid Cooling System
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
Noctua NH-U14S CPU Cooler
۱,۱۷۹,۰۰۰ تومان
Thermaltake Frio Extreme CPU Air Cooler
۱,۱۴۹,۰۰۰ تومان
Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme CPU Cooler
۸۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان
Thermaltake  FrioOCK CPU Cooler
۹۷۵,۰۰۰ تومان
Noctua NH-U12S CPU Cooler
۹۷۰,۰۰۰ تومان
XSPC RayStorm Intel CPU Waterblock
۹۵۹,۰۰۰ تومان