نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%47.7 موتور جستجو
%24.9 سایتهای قیمت گذاری
%11.2 دوستان و آشنایان
%8.4 سایر موارد
%4.2 شبکه های اجتماعی
%3.5 همکاران بازار
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%52.2 خیلی بد
%13.1 عالی
%10 خوب
%9 ضعیف
%8.7 خیلی خوب
%6.9 متوسط
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%47 معمولی و تکراری
%38.5 خوب و مفید
%14.4 جدید و کاربردی
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
%65.7 خیلی بد
%10 خیلی خوب
%8.5 ضعیف
%8 عالی
%8 متوسط
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
%61.7 خیلی بد
%10.6 متوسط
%7.4 ضعیف
%6.9 عالی
%6.9 خوب
%6.4 خیلی خوب