نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%45.3 موتور جستجو
%33.6 سایتهای قیمت گذاری
%11.7 سایر موارد
%6.2 دوستان و آشنایان
%3.1 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%27.8 خیلی بد
%22.2 عالی
%16.7 خوب
%13.5 خیلی خوب
%10.3 ضعیف
%9.5 متوسط
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%48.8 خوب و مفید
%33.9 معمولی و تکراری
%17.4 جدید و کاربردی
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
%39.4 خیلی بد
%21.2 عالی
%18.2 خیلی خوب
%12.1 متوسط
%9.1 ضعیف
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
%35.5 خیلی بد
%22.6 خیلی خوب
%16.1 عالی
%12.9 ضعیف
%9.7 متوسط
%3.2 خوب