نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%49.3 موتور جستجو
%31.5 سایتهای قیمت گذاری
%9.6 دوستان و آشنایان
%6.8 سایر موارد
%2.7 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%25.4 عالی
%22.5 خیلی بد
%18.3 خوب
%15.5 خیلی خوب
%11.3 متوسط
%7 ضعیف
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%50.7 خوب و مفید
%29 معمولی و تکراری
%20.3 جدید و کاربردی