نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%45.5 موتور جستجو
%33.9 سایتهای قیمت گذاری
%11.6 سایر موارد
%6.6 دوستان و آشنایان
%2.5 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%26.1 خیلی بد
%22.7 عالی
%17.6 خوب
%13.4 خیلی خوب
%10.1 متوسط
%10.1 ضعیف
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%50.4 خوب و مفید
%33 معمولی و تکراری
%16.5 جدید و کاربردی
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
%34.6 خیلی بد
%26.9 عالی
%15.4 خیلی خوب
%15.4 متوسط
%7.7 ضعیف
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
%29.2 خیلی بد
%25 خیلی خوب
%20.8 عالی
%12.5 متوسط
%8.3 ضعیف
%4.2 خوب