نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%45.8 موتور جستجو
%33.6 سایتهای قیمت گذاری
%10.3 سایر موارد
%7.5 دوستان و آشنایان
%2.8 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%23.8 خیلی بد
%22.9 عالی
%18.1 خوب
%15.2 خیلی خوب
%11.4 متوسط
%8.6 ضعیف
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%52.5 خوب و مفید
%30.7 معمولی و تکراری
%16.8 جدید و کاربردی
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
%30.8 عالی
%30.8 خیلی بد
%23.1 متوسط
%15.4 خیلی خوب
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
%25 عالی
%25 خیلی خوب
%16.7 متوسط
%16.7 ضعیف
%16.7 خیلی بد