نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%47 موتور جستجو
%33.9 سایتهای قیمت گذاری
%9.6 سایر موارد
%7 دوستان و آشنایان
%2.6 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%24.8 خیلی بد
%23 عالی
%17.7 خوب
%14.2 خیلی خوب
%10.6 متوسط
%9.7 ضعیف
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%52.3 خوب و مفید
%31.2 معمولی و تکراری
%16.5 جدید و کاربردی
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
%33.3 عالی
%28.6 خیلی بد
%14.3 خیلی خوب
%14.3 متوسط
%9.5 ضعیف
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
%26.3 عالی
%26.3 خیلی خوب
%21.1 خیلی بد
%10.5 متوسط
%10.5 ضعیف
%5.3 خوب