نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%45.2 موتور جستجو
%34.6 سایتهای قیمت گذاری
%9.6 سایر موارد
%7.7 دوستان و آشنایان
%2.9 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%23.5 عالی
%23.5 خیلی بد
%17.6 خوب
%15.7 خیلی خوب
%10.8 متوسط
%8.8 ضعیف
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%51.5 خوب و مفید
%31.3 معمولی و تکراری
%17.2 جدید و کاربردی
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
%40 عالی
%30 متوسط
%20 خیلی خوب
%10 خیلی بد
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
%33.3 عالی
%33.3 خیلی خوب
%22.2 ضعیف
%11.1 متوسط