کالاهای آینده بازار

مقداد کامپیوتر صرفا یک فروشگاه نمی باشد بلکه مکانی برای دریافت جدیدیترین اخبار تکنولوژی و مهمتر از همه دسترسی به کالاهایی که قرار است در روزها و هفته های آینده وارد بازار ایران شود، میباشد

بارها اتفاق افتاده که مدت کوتاهی بعد از خرید به این نتیجه رسیدید که ای کاش چند روز دیگر صبر میکردیم

رسالت ما کمک به شما برای خریدی هوشمندانه می باشد تا رضایت و خرسندی را در شما پدید بیاوریم، چرا که آی تی راهی طولانی در پیش دارد و طی مسیر جز همراهی 2 طرفه ممکن نمی باشد

http://meghdadit.com/List.aspx?cs=true&sb=CreateDate&bz=true&sd=true