مقایسه حذف مقایسه
ASUS
ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING Graphics Card
۲۰,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ASUS ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING Graphics Card
۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ASUS DUAL-RTX2080-A8G-EVO Graphics Card
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ASUS DUAL-RTX2080-O8G Graphics Card
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ASUS DUAL-RTX2080-8G Graphics Card
۱۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
ASUS TURBO-RTX2080-8G Graphics Card
۱۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
ASUS DUAL-RTX2070-8G Graphics Card
۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
ASUS DUAL-RTX2070-O8G Graphics Card
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING Graphics Card
۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۹,۷۴۹,۰۰۰ تومان
ASUS TURBO-RTX2070-8G Graphics Card
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ASUS DUAL-RTX2060-O6G Graphics Card
۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
ASUS ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING Graphics Card
۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
ASUS PH-RTX2060-6G Graphics Card
۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
ASUS PH-GTX1660TI-O6G GDDR6 Graphics Card
۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ASUS DUAL-GTX1060-O6G Graphics Card
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ASUS DUAL-GTX1060-6G Graphics Card
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ASUS TURBO-GTX1060-6GB GDDR5 Graphics Card
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ASUS DUAL-GTX1650-O4G Graphics Card
۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان