مقایسه حذف مقایسه
Lenovo
Lenovo Y5070-Core-i7-16GB-1TB-4GB
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Lenovo Y510P Core i7 16GB 1TB 2GB Full HD Stock Laptop
۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
Lenovo Z5070-Core-i7-16GB-1TB-4GB
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان