مقایسه حذف مقایسه
Lenovo
Lenovo Ideapad L3 Core i5 10210U 8GB 1TB 256GB SSD 2GB FHD Laptop
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Lenovo Ideapad 130 Core i7 8GB 1TB 2GB Laptop
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Lenovo IdeaPad L340 Core i3 4GB 1TB 2GB HD Laptop
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان
Lenovo IdeaPad L340 Ryzen 7 3700U 8GB 1TB 2GB HD Laptop
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
Lenovo IdeaPad L340 Ryzen 5 3500U 8GB 1TB 2GB HD Laptop
۱۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
Lenovo IdeaPad L340 Ryzen 3 3200U 8GB 1TB 2GB HD Laptop
۱۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
Lenovo Ideapad 130 Core i3 4GB 1TB 2GB Laptop
۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Lenovo Ideapad 130 A6-9225 8GB 1TB 2GB Laptop
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
Lenovo Ideapad 130 A6-9225 8GB 1TB AMD Laptop
۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Lenovo V145 A6-9225 8GB 1TB AMD HD Laptop
۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان