مقایسه حذف مقایسه
Casio
عنوان قیمت
Casio FX-CP400 ClassPad II Calculator ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
Casio fx-CG50 Calculator ۱,۴۰۲,۰۰۰ تومان
Casio HR-150RC Calculator ۶۶۰,۰۰۰ تومان
Casio HR-100RC Calculator ۵۳۸,۰۰۰ تومان
Casio HR-100TM Calculator ۴۴۵,۰۰۰ تومان
Casio fx-5800P Scientific Calculator ۴۳۲,۰۰۰ تومان
Casio HR-8RC Calculator ۳۸۷,۰۰۰ تومان
Casio FX-3650P Scientific Calculator ۲۸۴,۰۰۰ تومان
Casio DM-1600B Calculator ۲۷۲,۰۰۰ تومان
Casio GX-16B Calculator ۲۱۹,۰۰۰ تومان
Casio fx-100MS Scientific Calculator ۲۴۹,۰۰۰ تومان
Casio FX-350ES Plus Scientific Calculator ۱۳۴,۰۰۰ تومان
Casio SL-310UC Calculator ۹۹,۰۰۰ تومان
Casio FX-82ES Plus Scientific Calculator ۱۰۲,۰۰۰ تومان
Casio HL-820LV Desktop Calculator ۱۷۰,۰۰۰ تومان
Casio HL-4A Calculator ۵۵,۰۰۰ تومان