مقایسه حذف مقایسه
Casio
عنوان قیمت
Casio FX-CP400 ClassPad II Calculator ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
Casio fx-CG50 Calculator ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
Casio DR-120TM Printing Calculator ۹۶۴,۰۰۰ تومان
Casio fx-9860G II SD Graphing Calculator ۹۰۳,۰۰۰ تومان
Casio HR-150RC Calculator ۶۴۹,۰۰۰ تومان
Casio HR-100RC Calculator ۵۱۹,۰۰۰ تومان
Casio HR-100TM Calculator ۴۳۴,۰۰۰ تومان
Casio fx-5800P Scientific Calculator ۳۹۱,۰۰۰ تومان
Casio HR-8RC Calculator ۳۷۳,۰۰۰ تومان
Casio DS-120TV Desktop Calculator ۳۲۵,۰۰۰ تومان
Casio DM-1600B Calculator ۳۰۰,۰۰۰ تومان
Casio GX-16B Calculator ۲۴۲,۰۰۰ تومان
Casio fx-100MS Scientific Calculator ۲۲۹,۰۰۰ تومان
Casio FX-3650P Scientific Calculator ۱۹۵,۰۰۰ تومان
Casio FX-991ES Plus Scientific Calculator ۱۸۷,۰۰۰ تومان
Casio DJ-240 Desktop Calculator ۱۵۹,۰۰۰ تومان
Casio SL-1000TW Desktop Calculator ۱۲۶,۰۰۰ تومان
Casio MS-20NC Desktop Calculator ۱۲۴,۰۰۰ تومان
Casio FX-350ES Plus Scientific Calculator ۱۰۴,۰۰۰ تومان
Casio SL-310UC Calculator ۸۹,۰۰۰ تومان
Casio FX-82ES Plus Scientific Calculator ۸۵,۰۰۰ تومان
Casio LC-1000TV Desktop Calculator ۵۱,۰۰۰ تومان
Casio HL-820LV Desktop Calculator ۵۰,۰۰۰ تومان
Casio HL-4A Calculator ۳۵,۰۰۰ تومان