مقایسه حذف مقایسه
Intel
Intel NUC Kit NUC5i5RYH Core i5 4GB 120GB SSD
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Intel NUC Kit NUC6I5SYH Core i5 4GB 120GB SSD Mini Desktop PC
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Intel NUC Kit NUC8i7BEH Core i7 Mini Desktop PC
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Intel NUC Kit D54250WYKH Core i5 4GB 64GB SSD Intel
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Intel NUC Kit NUC8i5BEH Core i5 Mini Desktop PC
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
Intel NUC Kit NUC5PPYH N3700 4GB 120GB SSD Mini Desktop PC
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
Intel NUC Kit NUC8i3BEH Core i3 4GB 120GB SSD Intel Mini Desktop PC
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان