اسکنر

قیمت
از:
تا:
رنگ
سایز اسکن
نوع اسکنر
حذف فیلترها

مقایسه حذف مقایسه
Fujitsu FI-6770 Image Scanner
5
32,000,000 تومان
Fujitsu Document Scanner FI-6670
5
29,200,000 تومان 28,000,000 تومان
Kodak i3400-Scanner
5
19,200,000 تومان
Kodak i3450 Document Scanner
5
19,000,000 تومان
Kodak i3250 Document Scanner
13,200,000 تومان
Kodak i3200-Scanner
5
11,700,000 تومان
Kodak i2900-Scanner
8,950,000 تومان
Avision AV5400 Document Scanner
4,550,000 تومان 4,250,000 تومان
Fujitsu Document-Scanner-FI-7260
3,860,000 تومان
Kodak i2820 Document Scanner
5
3,800,000 تومان 3,500,000 تومان
Plustek OpticBook A300 Scanner
3,800,000 تومان
Panasonic KV-S1057C Scanner
5
3,500,000 تومان
Fujitsu Document-Scanner-FI-7160
4
3,350,000 تومان 3,000,000 تومان
Avision AD250F A4 Document Scanner
5
2,550,000 تومان
Kodak i2620 Document Scanner
4
2,350,000 تومان 2,150,000 تومان
Epson DS-860 Color Document Scanner
5
2,300,000 تومان
Kodak i2420 Document Scanner
5
2,150,000 تومان 1,990,000 تومان
Plustek A150 eScan Scanner
4
2,120,000 تومان
Avision AV620C2 Plus A4 Document Scanner
5
1,900,000 تومان 1,790,000 تومان
1 2 3 4 5 6 8