نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%48.6 موتور جستجو
%31.4 سایتهای قیمت گذاری
%10 دوستان و آشنایان
%7.1 سایر موارد
%2.9 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%25.4 عالی
%20.9 خیلی بد
%19.4 خوب
%14.9 خیلی خوب
%11.9 متوسط
%7.5 ضعیف
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%49.2 خوب و مفید
%29.2 معمولی و تکراری
%21.5 جدید و کاربردی