نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%46.2 موتور جستجو
%33.3 سایتهای قیمت گذاری
%11.1 سایر موارد
%6.8 دوستان و آشنایان
%2.6 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%26.1 خیلی بد
%22.6 عالی
%17.4 خوب
%13.9 خیلی خوب
%10.4 متوسط
%9.6 ضعیف
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%51.4 خوب و مفید
%31.5 معمولی و تکراری
%17.1 جدید و کاربردی
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
%31.8 عالی
%31.8 خیلی بد
%13.6 خیلی خوب
%13.6 متوسط
%9.1 ضعیف
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
%25 عالی
%25 خیلی خوب
%25 خیلی بد
%10 متوسط
%10 ضعیف
%5 خوب