نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%48.4 موتور جستجو
%32.3 سایتهای قیمت گذاری
%9.7 دوستان و آشنایان
%6.5 سایر موارد
%3.2 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%28.8 عالی
%22 خوب
%20.3 خیلی بد
%11.9 خیلی خوب
%10.2 متوسط
%6.8 ضعیف
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%50.9 خوب و مفید
%28.1 معمولی و تکراری
%21.1 جدید و کاربردی