نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%52.6 موتور جستجو
%23.7 سایتهای قیمت گذاری
%13.2 دوستان و آشنایان
%5.3 شبکه های اجتماعی
%5.3 سایر موارد
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%44.4 عالی
%22.2 خوب
%19.4 خیلی بد
%8.3 متوسط
%2.8 ضعیف
%2.8 خیلی خوب
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%50 خوب و مفید
%29.4 جدید و کاربردی
%20.6 معمولی و تکراری