نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%50.9 موتور جستجو
%28.1 سایتهای قیمت گذاری
%10.5 دوستان و آشنایان
%7 سایر موارد
%3.5 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%31.5 عالی
%22.2 خیلی بد
%20.4 خوب
%11.1 متوسط
%7.4 ضعیف
%7.4 خیلی خوب
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%47.2 خوب و مفید
%30.2 معمولی و تکراری
%22.6 جدید و کاربردی