نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%52.8 موتور جستجو
%26.4 سایتهای قیمت گذاری
%9.4 دوستان و آشنایان
%7.5 سایر موارد
%3.8 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%34 عالی
%24 خیلی بد
%22 خوب
%8 متوسط
%6 ضعیف
%6 خیلی خوب
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%46.9 خوب و مفید
%28.6 معمولی و تکراری
%24.5 جدید و کاربردی