نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%45.2 موتور جستجو
%34.1 سایتهای قیمت گذاری
%11.1 سایر موارد
%6.3 دوستان و آشنایان
%3.2 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%26.6 خیلی بد
%22.6 عالی
%16.9 خوب
%13.7 خیلی خوب
%10.5 ضعیف
%9.7 متوسط
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%49.6 خوب و مفید
%33.6 معمولی و تکراری
%16.8 جدید و کاربردی
۴- میزان رضایت از پاسخگویی فروشندگان مقداد آی تی ؟
%35.5 خیلی بد
%22.6 عالی
%19.4 خیلی خوب
%12.9 متوسط
%9.7 ضعیف
۵- خدمات پس از فروش مقداد آی تی ؟
%34.5 خیلی بد
%24.1 خیلی خوب
%17.2 عالی
%10.3 متوسط
%10.3 ضعیف
%3.4 خوب