نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
امکان نظردهی فقط برای کاربران سایت است، در صورتی که کاربر سایت هستید به حساب کاربری خود وارد شده و سپس اقدام به ثبت رای بکنید.

نتایج نظرسنجی

۱- طریقه آشنایی شما با مقداد آی تی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
%50 موتور جستجو
%27.3 سایتهای قیمت گذاری
%11.4 دوستان و آشنایان
%6.8 سایر موارد
%4.5 شبکه های اجتماعی
۲- میزان رضایتمندی از سرویس متنوع ارسال مقداد آی تی ؟
%40.5 عالی
%23.8 خوب
%19 خیلی بد
%9.5 متوسط
%4.8 خیلی خوب
%2.4 ضعیف
۳- کیفیت اخبار و مقالات درج شده در وبسایت مقداد آی تی ؟
%50 خوب و مفید
%27.5 جدید و کاربردی
%22.5 معمولی و تکراری